R00-R99 - Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

Код Назва
R00-R09 Симптоми та ознаки, що відносяться до серцево судинної системи та системи органів дихання
R10-R19 Симптоми та ознаки, що відносяться до органів травлення та ділянки живота
R20-R23 Симптоми та ознаки, що відносяться до шкіри та підшкірної тканини
R25-R29 Симптоми та ознаки, що відносяться до нервової та кістково-м'язової систем
R30-R39 Симптоми та ознаки, що відносяться до системи сечовиділення
R40-R46 Симптоми та ознаки, що відносяться до пізнавальних здібностей, відчуття емоційного стану та поведінки
R47-R49 Симптоми та ознаки, що відносяться до мови та голосу
R50-R69 Загальні симптоми та ознаки
R70-R79 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні крові, якщо діагноз хвороби не встановлено
R80-R82 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні сечі, якщо діагноз хвороби не встановлено
R83-R89 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні інших рідин, субстанцій та тканин організму, якщо діагноз хвороби не встановлено
R90-R94 Відхилення від норми, виявлені при діагностичній інтероскопії та функціональних дослідженнях, якщо діагноз хвороби не встановлено
R95-R99 Неуточнені та невідомі причини смерті