Z00-Z99 - Фактори, що впливають на стан здоров'я населення та звертання до закладів охорони здоров'я

Код Назва
Z00-Z19 Звертання до закладів охорони здоров'я для огляду та обстеження
Z20-Z29 Звертання до закладів охорони здоров'я при потенційній небезпеці для здоров'я, пов'язаній з інфекційними хворобами
Z30-Z39 Звертання до закладів охорони здоров'я у зв'язку з народженням дитини
Z40-Z54 Звертання до закладів охорони здоров'я за наданням специфічних процедур та доглядом за станом здоров'я
Z55-Z69 Звертання до закладів охорони здоров'я при потенційній небезпеці для здоров'я, пов'язанїй з соціально-економічними та психосоціальними обставинами
Z70-Z79 Звертання до закладів охорони здоров'я при інших обставинах
Z80-Z99 Звертання до закладів охорони здоров'я при потенційній небезпеці для здоров'я, пов'язанїй з родинним чи особистим анамнезом або певними умовами, що впливають на стан здоров'я