E00-E90 - Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин

E70-E90 - Розлади обміну речовин

Код Назва
E70 Порушення обміну ароматичних амінокислот
E71 Порушення обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом та порушення обміну жирових кислот
E72 Інші порушення обміну амінокислот
E73 Непереносимість лактози
E74 Інші порушення обміну вуглеводів
E75 Порушення обміну сфінголіпідів та інші розлади в накопиченні ліпідів
E76 Порушення обміну глікозаміногліканів
E77 Порушення обміну глікопротеїнів
E78 Порушення обміну ліпопротеїдів та інші ліпідемії
E79 Порушення обміну пуринів та піримідинів
E80 Порушення обміну порфірину та білірубіну
E83 Порушення мінерального обміну
E84 Кістозний фіброз
E85 Амілоїдоз
E86 Виснаження об'єму рідин організму
E87 Інші порушення обміну рідини, електролітів та кислотно-лужвої рівноваги
E88 Інші метаболічні порушення
E89 Післяпроцедурні ендокринні та метаболічні розлади, не класифіковані в інших рубриках
E90 Розлади харчування та обміну речовин при хворобах, класифікованих в інших рубриках