I00-I99 - Хвороби системи кровообігу

I30-I52 - Інші хвороби серця

Код Назва
I30 Гострий перикардит
I31 Інші хвороби перикарда
I32 Перикаддит при хворобах, класифікованих в інших рубриках
I33 Гострий та підгострий ендокардит
I34 Неревматичні ураження мітрального клапана
I35 Неревматичні ураження аортального клапана
I36 Неревматичні ураження тристулкового клапана
I37 Ураження легеневого клапана
I38 Ендокардит, клапанний неуточнений
I39 Ендокардит та порушення клапанів серця при хворобах, класифікованих в інших рубриках
I40 Гострий міокардит'''
I41 Міокардит при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках
I42 Кардіоміопатія з розширенням меж серця
I43 Кардіоміопатія при інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках
I44 Атріовентрикулярна блокада та блокада лівої ніжки пучка Гіса
I45 Інші порушення провідності
I46 Зупинка серця
I47 Пароксизмальна тахикардія
I48 Фібриляція і миготіння передсердя (синдром Бувре-Гормана)
I49 Інші види порушення серцевого ритму
I50 Серцева недостатність
I51 Ускладнення та недостатньо описана хвороба серця
I52 Інші ураження серця при хворобах, класифікованих в інших рубриках