Q00-Q99 - Вроджені вади розвитку, деформації та хромосомної аномалії

Q65-Q79 - Вроджені вади розвитку та деформації кістково-м'язової системи

Код Назва
Q65 Вроджені деформації стегна
Q66 Вроджені деформації ступні
Q67 Вроджені кістково-м'язові деформації голови, обличчя, хребта та грудної клітки
Q68 Інші вроджені кістково-м'язові деформації
Q69 Полідактилія
Q70 Синдактилія
Q71 Редукційні дефекти верхньої кінцівки
Q72 Редукційні дефекти нижньої кінцівки
Q73 Редукційні дефекти неуточненої кінцівки
Q74 Інші вроджені вади розвитку кінцівок
Q75 Інші вроджені вади розвитку кісток черепа та обличчя
Q76 Вроджені вади розвитку хребта та кісток грудної клітки
Q77 Остеохондродисплазія з дефектами росту трубчатих кісток та хребта
Q78 Інші остеохондродисплазії
Q79 Вроджені вади розвитку кістково-м'язової системи, не класифіковані в інших рубриках