V01-Y98 - Зовнішні причини захворюваності та смертності

Y35-Y36 - Пошкодження внаслідок дій, передбачаних законом та військових операцій

Код Назва
Y35 Дії, передбачені законом
Y36 Військові дії