Z00-Z99 - Фактори, що впливають на стан здоров'я населення та звертання до закладів охорони здоров'я

Z00-Z19 - Звертання до закладів охорони здоров'я для огляду та обстеження

Код Назва
Z00 Загальний огляд та обстеження осіб при відсутності скарги або встановленого діагнозу
Z01 Інші спеціальні огляди та обстеження осіб при відсутності скарги або встановленого діагнозу
Z02 Звертання та обстеження для адміністративних цілей
Z03 Медичне спостереження при підозрі на хвороби і стани та їх оцінка
Z04 Обстеження та спостереження з інших причин
Z08 Наступне обстеження після лікування злоякісної пухлини
Z09 Наступне обстеження після лікування інших станів, що не є злоякісними пухлинами
Z10 Чергове загальне обстеження певної групи населення
Z11 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інфекційних та паразитарних хвороб
Z12 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення злоякісних новоутворень
Z13 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших хвороб та порушень