Z00-Z99 - Фактори, що впливають на стан здоров'я населення та звертання до закладів охорони здоров'я

Z80-Z99 - Звертання до закладів охорони здоров'я при потенційній небезпеці для здоров'я, пов'язанїй з родинним чи особистим анамнезом або певними умовами, що впливають на стан здоров'я

Код Назва
Z80 В сімейному анамнезі злоякісне новоутворення
Z81 В сімейному анамнезі психічні розлади та порушення поведінки
Z82 В сімейному анамнезі певні фізичні вади та хронічні хвороби, що ризводять до втрати працездатності
Z83 В сімейному анамнезі інші специфічні розлади
Z84 В сімейному анамнезі інші патологічні стани
Z85 В особистому анамнезі злоякісне новоутворення
Z86 В особистому анамнезі певні інші захворювання
Z87 В особистому анамнезі інші захворювання та стани
Z88 В особистому анамнезі алергія на лікувальні засоби, медикаменти та біологічні субстанції
Z89 Набута відсутність кінцівки
Z90 Набута відсутність органів, не класифікована в інших рубриках
Z91 В особистому анамнезі фактори ризику, не класифіковані в інших рубриках
Z92 В особистому анамнезі медичне лікування
Z93 Стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору
Z94 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованого органу чи тканини
Z95 Наявність серцевих та судинних імплантантів та трансплантантів
Z96 Наявність інших функціональних імплантантів
Z97 Наявність інших пристроїв
Z98 Інші післяопераційні стани
Z99 Залежність від спеціальних апаратів та пристроїв, не класифікованих в інших рубриках