Код Назва
A00-B99 Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
C00-D48 Новоутворення
D50-D89 Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму
E00-E90 Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин
F00-F99 Розлади психіки та поведінки
G00-G99 Хвороби нервової системи
H00-H59 Хвороби ока та придаткового апарату
H60-H95 Хвороби вуха та соскоподібного відростка
I00-I99 Хвороби системи кровообігу
J00-J99 Хвороби системи дихання
K00-K93 Хвороби органів травлення
L00-L99 Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
M00-M99 Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
N00-N99 Хвороби сечостатевої системи
O00-O99 Вагітність, пологи та післяпологовий період
P00-P96 Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді
Q00-Q99 Вроджені вади розвитку, деформації та хромосомної аномалії
R00-R99 Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
S00-T98 Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин
V01-Y98 Зовнішні причини захворюваності та смертності
Z00-Z99 Фактори, що впливають на стан здоров'я населення та звертання до закладів охорони здоров'я
U00-U99 Коди для спеціальних цілей