D50-D89 - Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму

D80-D89 - Деякі порушення з залученням імунного механізму

D80 - Імунодефіцит з переважним порушенням антитіл

Код Назва
D80.0 Спадкова гіпогамаглобулінемія
D80.0 Тяжкий комбінований імунодефіцит (ТКІД) з ретикулярним дисгенезом
D80.1 Несімейна гіпогамаглобулінемія
D80.1 Тяжкий комбінований імунодефіцит (ТКІД) з низькою кількістю Т- та В-клітин
D80.2 Селективний дефіцит імуноглобуліна А (lgA)
D80.2 Тяжкий комбінований імунодефіцит (ТКІД) з низькою чи нормальною кількістю В-клітин
D80.3 Селективний дефіцит імуноглобуліна G (lgG) підкласів
D80.4 Селективний дефіцит імуноглобуліна M (lgM)
D80.5 Імунодефіцит з підвищенням імуноглобуліна M (lgM)
D80.6 Дефіцит антитіл з близьким до нормального рівнем імуноглобулінів або з гіпергамаглобулінемією
D80.7 Транзиторна гіпогамаглобулінемія немовляти
D80.8 Інші імунодефіцити з переважним порушенням антитіл
D80.9 Імунодефіцит з переважним порушенням антитіл, неуточнений