F00-F99 - Розлади психіки та поведінки

F00-F09 - Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади

F04 - Органічний амнестичний синдром, не викликаний алкоголем та іншими психотронними речовинами

Код Назва