F00-F99 - Розлади психіки та поведінки

F10-F19 - Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин

F11 - Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів

Код Назва
F11.0 Гостра інтоксикація внаслідок вживання опіоїдів
F11.1 Згубне вживання внаслідок вживання опіоїдів
F11.2 Синдром залежності внаслідок вживання опіоїдів
F11.3 Абстинентний стан внаслідок вживання опіоїдів
F11.4 Абстинентний стан з делірієм внаслідок вживання опіоїдів
F11.5 Психотичний розлад внаслідок вживання опіоїдів
F11.6 Амнестичний синдром внаслідок вживання опіоїдів
F11.7 Резидуальних і відстрочені психотичні розлади внаслідок вживання опіоїдів
F11.8 Інші психічні розлади та розлади поведінки внаслідок вживання опіоїдів
F11.9 Психічний розлад і розлад поведінки неуточнене внаслідок вживання опіоїдів