F00-F99 - Розлади психіки та поведінки

F10-F19 - Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин

F18 - Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летючих розчинників

Код Назва
F18.0 Гостра інтоксикація вживання летючих розчинників
F18.1 Згубне вживання вживання летючих розчинників
F18.2 Синдром залежності вживання летючих розчинників
F18.3 Абстинентний стан вживання летючих розчинників
F18.4 Абстинентний стан з делірієм вживання летючих розчинників
F18.5 Психотичний розлад вживання летючих розчинників
F18.6 Амнестичний синдром вживання летючих розчинників
F18.7 Резидуальних і відстрочені психотичні розлади вживання летючих розчинників
F18.8 Інші психічні розлади та розлади поведінки вживання летючих розчинників
F18.9 Психічний розлад і розлад поведінки неуточнене вживання летючих розчинників