F00-F99 - Розлади психіки та поведінки

F10-F19 - Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин

F19 - Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання складного лікарського засобу та інших психоактивних речовин

Код Назва
F19.0 Гостра інтоксикація внаслідок вживання складного лікарського засобу та інших психоактивних речовин
F19.1 Згубне вживання внаслідок вживання складного лікарського засобу та інших психоактивних речовин
F19.2 Синдром залежності внаслідок вживання складного лікарського засобу та інших психоактивних речовин
F19.3 Абстинентний стан внаслідок вживання складного лікарського засобу та інших психоактивних речовин
F19.4 Абстинентний стан з делірієм внаслідок вживання складного лікарського засобу та інших психоактивних речовин
F19.5 Психотичний розлад внаслідок вживання складного лікарського засобу та інших психоактивних речовин
F19.6 Амнестичний синдром внаслідок вживання складного лікарського засобу та інших психоактивних речовин
F19.7 Резидуальних і відстрочені психотичні розлади внаслідок вживання складного лікарського засобу та інших психоактивних речовин
F19.8 Інші психічні розлади та розлади поведінки внаслідок вживання складного лікарського засобу та інших психоактивних речовин
F19.9 Психічний розлад і розлад поведінки неуточнене внаслідок вживання складного лікарського засобу та інших психоактивних речовин