G00-G99 - Хвороби нервової системи

G20-G26 - Екстрапірамідальні хвороби та порушення функцій руху

G26 - Екстрапірамідальні розлади та порушення функцій руху при хворобах, класифікованих в іннших рубриках

Код Назва