G00-G99 - Хвороби нервової системи

G30-G32 - Інші дегенеративні хворорби нервової системи

G31 - Інші дегенеративні хвороби нервової системи, не класифіковані в інших рубриках

Код Назва