G00-G99 - Хвороби нервової системи

G40-G47 - Епізодичні та параксизмальні порушення

G45 - Транзиторні церебральні ішемічні стани та пов'язані з ними синдроми

Код Назва