G00-G99 - Хвороби нервової системи

G40-G47 - Епізодичні та параксизмальні порушення

G46 - Судинні синдроми головного мозку при цереброваскулярних хворобах

Код Назва