G00-G99 - Хвороби нервової системи

G90-G99 - Інші хвороби нервової системи

G97 - Постпроцедурні ураження нервової системи, не класифіковані в інших рубриках

Код Назва